top of page

Teastas Sóisearach

Gaeilge

Béarla

Matamaitic

Fraincis

Eolaíocht

Ealaín

Staidéar Gnó

Ceol

Eacnamaíocht Bhaile

Teicneolaíocht Ábhair (Adhmad)

Miotalóireacht

Grafaic Theicniúil

Corpoideachas

Oideachas Shóisialta, Phearsanta & Sláinte (SPHE)

Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil (CSPE)

​Reiligiún

Staidéar Tacaíocht Foghlama

Ardteistiméireacht

Gaeilge

Béarla

Matamaitic

Fraincis

Bitheolaíocht

Ealaín

Tíreolaíocht

Gnó

Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide

Innealtóireacht

Eacnamaíocht Bhaile

Ceol

Staidéar Foirgníochta

Corpoideachas

Oideachas Shóisialta, Phearsanta & Sláinte (SPHE)

Gairmthreoir

Staidéar Tacaíocht Foghlama​

Nascmhodúil (CGAT)

~~Cuirfear cúrsa búnúsach ríomhaireachta ar fáil do gach scoláire sa chéad bhliain, ó thaobh úsáid mhion-ríomhairí de(oscailt e-leabhair, sábháil fillteáin, Word, Powerpoint,srl.)

~~Cuirtear Ranganna Oíche ar fáil do dhaoine fásta dhá théarma in aghaidh na scoilbhliana. 

Scoláirí ag baint úsáide as na ríomhairí & na cluasáin sa rang Fraincíse le tairbhe a bhaint as shuíomhanna idirlíne idirghníomhaíochta.

Scoláirí ag baint úsáide as na mion-ríomhairí sa rang EolaíochtaTá formhór na dtéacsanna le fáil mar e-leabhair, rud a dhéanann eascaíocht dona scoláirí ó thaobh meáchán a gcuid málaí.  Chomh maith leis sin, tá muid ag cur go mór le cothú na timpeallachta de bharr go mbíonn formhór don obair bhaile le fáil ag na scoláirí go leictreonach ar 'Student Public' ar chóras an Choiste Ghairmoideachais.  Le dhá bhliain anuas, tá cur chun cinn mór déanta ar ré na Teicneolaíochta sa scoil agus faoi láthair, tá mion-ríomhaire ag chuile scoláire ón gcéad bhliain go dtí an ceathrú bliain.      

 
An Saol Dian i Rang 1
 
Ní maith liom an Mhiotalóireacht
Mar tá sí ró-chrua
Obair fhíor-anróiteach
Dúthracht ‘s dua.
Cruach agus copair
Iarann ‘s prás
Peirspéacs ‘s rubair
Gearradh ‘gus gás.
Téarmaíocht chasta
Ró-dheacair do pháistí
Ní shin uilig is measa
Ach, mo léan, an Máistir!
Ní fios cé a chum
2010

 

Is aoibhinn beatha an scoláire

Mol an óige 's tiocfaidh sí

Cleachtadh a dhéanann maistreácht

bottom of page